Welkom

Houtwerkplaats De Verbinding is een kleinschalige dagbesteding waarin jij als deelnemer centraal staat. In een goed ingerichte werkplaats werken we onder andere aan het stylen en restylen van meubels van steigerhout en sloophout en kleine metaalwerkzaamheden. We bieden een actieve plek in de lokale samenleving waarbij we uitgaan van de kracht en competenties van de deelnemer.

Iedereen kan zichzelf zijn bij Houtwerkplaats De Verbinding en werken met plezier. Samen met vaste, vertrouwde en deskundige begeleiders die tijd voor je hebben. Daardoor is er ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Houtwerkplaats De Verbinding
Puur - Persoonlijk - Praktisch

Voor wie

Houtwerkplaats De Verbinding is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij. Een duurzame dagbesteding voor wie niet zelfstandig zijn of haar daginvulling vorm kan geven. De Verbinding is ook de juiste omgeving voor mensen die behoefte hebben aan stabiliteit en structuur.

De houtwerkplaats biedt de mogelijkheid om binnen de grenzen van een beperking  op een volwaardige manier te werken.

Voor wie de kans wil krijgen zich te ontwikkelen en tot bloei te komen. Voor wie graag met de handen wil werken. Voor jong en oud.

Wie een indicatie heeft of kan krijgen, wie niet-aangeboren hersenletsel heeft en daardoor lichamelijke beperkingen ondervindt, wie problemen heeft om zich te uiten of moeite heeft met het houden van overzicht en concentratie kan terecht bij Houtwerkplaats De Verbinding.

Kom gerust een keer langs. We vinden het leuk om jou te leren kennen.

Houtwerkplaats De Verbinding
Stabiel - Sociaal - Samen

Wat doen wij

In een vertrouwde omgeving stylen en restylen we onder andere meubels van steigerhout en sloophout. Met uitstekend gereedschap in een goed ingerichte werkplaats, kunnen deelnemers leren hout en metaal te bewerken, waarbij verschillende vaardigheden en technieken aan bod komen.

We maken meubels voor binnenshuis en buitenshuis, waarbij je zelf kunt kiezen wat je maakt of doet. Je kunt als deelnemer werken aan je eigen project of aan een standaardproduct.

Ook doen we projecten in opdracht van particulieren. Door het aanbieden van arbeidsmatige werkzaamheden, die passen bij jouw wensen en mogelijkheden, bieden we een actieve werkplek. Hierdoor bouw je competenties op en train je je vaardigheden, waarbij jouw ontwikkeling leidend is.

Zo creëren we een fijne ruimte voor jong en oud, waar plezier voorop staat.

Houtwerkplaats De Verbinding
Plezier - Passend - Productief

Hoe

De leidende vraag is steeds: wat is voor de deelnemer het beste. Door persoonlijke aandacht en een individuele benadering proberen we het aanbod zo passend mogelijk te maken. We stellen vragen als: ‘Waar ben je goed in, wat heb je in huis, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft je al geholpen.’ En een heel belangrijke: ‘Wat vind je leuk?’

Door de kleinschaligheid kan iedere deelnemer de persoonlijke aandacht krijgen die hij of zij verdient om met plezier zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen ontwikkelen, met veel ruimte voor eigen ideeën.

De ontwikkeling van jou als deelnemer staat centraal en is leidend, maar het is ook belangrijk om onze gezamenlijke creativiteit in te zetten. Waar nodig assisteren we elkaar, zowel bij het bedenken als creëren en het behalen van het eindproduct. We leren van elkaar.

In een veilige en stimulerende omgeving en in een ontspannen werksfeer wordt een duidelijke dagstructuur aangeboden. Waarin in principe alles kan. Eventueel met aanpassingen, bijvoorbeeld voor eenhandig werken, een stappenplan om overzicht te houden of een prikkelarme plek.

Vaste en vertrouwde begeleiders, die werken vanuit gedrevenheid en liefde voor hun vak, geven structuur en houvast. Ook onderling  helpen mensen elkaar. Praktisch maar ook met ideeën. Ze vullen elkaar aan, versterken elkaar en samen komen we zo tot een resultaat.

Houtwerkplaats De Verbinding
Vertrouwd - Vast - Veilig

Waarom

We willen onze deelnemers een actieve plek in de lokale samenleving bieden zodat ze op een actieve en zinvolle wijze bezig zijn. We vinden het belangrijk dat deelnemers een zo volwaardig mogelijk bestaan hebben, waarbij ze zich begrepen voelen, geaccepteerd, gerespecteerd en gekend. We gaan daarbij uit van de kracht en competenties van de deelnemers.

Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding, sociale omgang en om jezelf te zijn. Door deze manier van dagbesteding kan de kwaliteit van zorg aan de doelgroep worden verbeterd, waardoor hun sociale netwerk sterker wordt. Mensen worden minder zorgafhankelijk en lopen minder kans om geïsoleerd te raken.

Houtwerkplaats de Verbinding
Geaccepteerd - Gezien - Gekend

Wie zijn wij

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij zorgverlenende instanties ben ik, Jet Scholtens, in januari 2016 begonnen met het aanbieden van een kleinschalig dagbestedingsproject met de naam: Houtwerkplaats De Verbinding. Ik wil daarmee verschillende doelgroepen een plek in de lokale samenleving bieden, door werkzaamheden aan te bieden die passen bij hun wensen en mogelijkheden.

Passie voor goede zorg was voor mij de aanleiding om dit project te starten. Zorg zoals de deelnemer die verdient, niet zoals de instelling die vereist.

Mijn man Jasper heeft een timmerbedrijf, Scholtens Timmerwerken, een eenmanszaak. Dat sluit naadloos aan bij de activiteiten die wij bieden op onze dagbesteding: het stylen en restylen van onder andere meubels van steigerhout en sloophout. Op die manier leggen we een verbinding tussen de beschermde wereld van de dagbesteding en het sociale ondernemerschap van een bedrijf.

Houtwerkplaats De Verbinding
Ervaren - Eigen - Energiek

Praktisch

De begeleiders van De Verbinding zijn ervaren professionals met een achtergrond in de zorg, bouw en hout en coaching. De focus ligt op de ontwikkeling van de deelnemer. Om dat goed te volgen, vragen we van hun feedback. Vaak al tijdens de uitvoering van het werk, maar ook daarna.

Waar nodig wordt de dagbesteding anders ingevuld of aangepast.

Vrijwilligers zijn van harte welkom, evenals bezoekers. Op die manier wordt de band met de dagelijkse maatschappij nauwer.

Houtwerkplaats De Verbinding rapporteert aan de gemeente en betrokken instellingen.

Er wordt samengewerkt met paramedici om zo optimale voorwaarden te scheppen voor de deelnemer, bijvoorbeeld op het gebied van aanpassingen, communicatie-advies en dergelijke.

Houtwerkplaats  De Verbinding
Professioneel - Praktisch - Persoonlijk

Fotos

Enkele foto's om te laten zien wat we doen

Contact

Wil je meer informatie over Houtwerkplaats De Verbinding? Bel of mail voor een afspraak.

Locatie houtwerkplaats:
Uithuizerweg 29,
9982
ND Uithuizen

Postadres:
Burchtstraat 17
9982 AN Uithuizermeeden


Tel. 06 51040501